polski angielski niemiecki
środa, 25 listopada 2015 r. Imieniny: Elżbiety, Katarzyny, Klemensa


„O finansach… w bibliotece – III edycja” – zapraszamy do udziału w projekcie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerniewicach zakwalifikowała się do udziału w III edycji „O finansach… w bibliotece”. Projekt realizowany jest przy współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Narodowym Bankiem Polskim.

Celem projektu jest zwiększenie u osób starszych mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach umiejętności korzystania z usług finansowych, w tym bankowości elektronicznej. Odbiorcami projektu są osoby dorosłe w wieku 50+.

Na kursie e-learningowym obejmującym cykl 5-ciu spotkań, uczestnicy dowiedzą się jak założyć i obsługiwać internetowe konto bankowe, jak robić przelewy przez Internet, założyć lokatę, zrobić zakupy przez Internet, ubezpieczyć dom, bezpiecznie oszczędzać i wiele innych zagadnień finansowych. Każde z tych spotkań poświęcone będzie innym zagadnieniom związanym z bezpiecznym, świadomym korzystaniem z usług finansowych, przy wykorzystaniu komputera i Internetu.

Spotkanie organizacyjne odbędzie 23 kwietnia 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Czerniewicach o godz. 12:00. Zajęcia będą organizowane w bibliotece - pracowni komputerowej w terminie ustalonym na spotkaniu organizacyjnym. Maksymalnie 20 osób może przystąpić do szkolenia. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń uczestników pod nr tel. 44 71 04 374 lub osobiście na miejscu w bibliotece, do dnia 23 kwietnia 2014 r.

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerniewicach.

 

„Spotkania z pasjami” w Gminnej Bibliotece Publicznej

w Czerniewicach

12 września 2013 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerniewicach rozpocznie się cykl cotygodniowych spotkań skierowanych do seniorów i nie tylko. Projekt "Spotkania z pasjami" realizowany jest dzięki Fundacji Orange w ramach grantu od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  Początek o godz. 11.00.

„Spotkania z pasjami” jest to innowacyjny projekt, wykorzystujący nowe technologie i Internet do aktywizacji społecznej osób starszych. Projekt zakłada przeprowadzenie na żywo12 cotygodniowych spotkań online, w których uczestniczyć będą osoby znane z telewizji, specjaliści oraz ludzie starsi, realizujący swoje pasje. Podczas spotkań można będzie zadawać pytania prowadzącym za pomocą specjalnie przygotowanego czatu.

Bohaterami pierwszego spotkania będą Agnieszka i Marcin Kręgliccy – rodzeństwo kucharzy i restauratorów, którzy od wielu lat zaangażowani są w promocję idei świadomego odżywiania się. Oboje prowadzą również program kulinarny w telewizji na kanale Kuchnia + oraz piszą artykuły dotyczące żywienia do największych polskich gazet.


Uroczyste posumowanie Projektu „Ale frajda, będę serfować z wnukiem po Internecie”

  30 kwietnia 2013 r. godz. 15:30 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury Czerniewicach odbyło się uroczyste podsumowanie Projektu realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czerniewicach. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili Wójt Gminy – Edward Pietrzyk i Sekretarz UG- Czesław Skorupiński oraz redaktor Tomaszowskiego Informatora Tygodniowego – Józef Michalik. Wszyscy uczestnicy Projektu otrzymali certyfikaty ukończenia kursu, które wręczył Wójt Gminy. Zaś zabierając głos pogratulował uczestnikom zdobytych umiejętności, bibliotece podziękował za inicjatywę a wolontariuszom za pomoc w realizacji projektu.

  Kurs komputerowy dla osób 50+ realizowano z grantu „Aktywna Biblioteka” prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Przez trzy miesiące dwadzieścia  kobiet i dwóch mężczyzn uczyło się podstaw obsługi komputera i Internetu. Zajęcia – warsztaty (2 grupy), prowadzone przez informatyka Kamila Kwiatkowskiego, odbywały się w każdy wtorek.  Każdy z uczestników miał do dyspozycji własny komputer, a  do prezentacji ćwiczeń wykorzystano laptop, projektor i ekran. Program szkolenia dostosowano dla początkujących użytkowników i nawet osoby, które wcześniej nie miały żadnego kontaktu z komputerami, teraz potrafią dość sprawnie się nimi posługiwać.  W realizacji Projektu pomagało 3 wolontariuszy. Na zakończenie przeprowadzono ankietę, która jest źródłem informacji o realizowanym projekcie. Uczestnicy zajęć  wyrażali  pochlebne opinie zarówno o kursie jak i panującej atmosferze. Odpowiedzi na pytania  są cennym źródłem informacji i potwierdzeniem, że realizacja projektu była trafna.

  Przykładem są odpowiedzi na pytanie „ Jakie korzyści przyniosło Panu/Pani uczestnictwo w Kursie?”, oto kilka:

  • „ samodzielność w korzystaniu z komputera i stron Internetowych”,
  • „potrafię rozmawiać na GG i SKYPE”,
  • „nauczyłam się korzystać z komputera, założyłam swoją pocztę i potrafię korzystać ze SKYPE”,
  • „ nauczyłam się wykonywania rysunków, tworzenia plików i wysyłać i odbierać listy E-mail”,
  • „nabrałam chęci do dalszego poznawania świata przez Internet”, nie miałam pojęcia, że to takie ciekawe i wciągające”,
  • „wiedza zdobyta na kursie bardzo mi się przyda w pracy, już sama mogę korzystać z komputera, nie prosząc się o czyjąś pomoc”,
  • „pozwoli mi to na łączność z dzieckiem (za granicą)”

 Optymizmem napawają odpowiedzi  na pytanie „Propozycje działań kulturalnych, zajęć warsztatów,

w których chciał/ła by Pan/Pani uczestniczyć”. Wskazane  propozycje zajęć, spotkań były bardzo konkretne, ale i takie ”chęć udziału w innych działaniach biblioteki”, „obojętnie jakie , byleby spotkać się w swojej grupie wiekowej”.  Sugestie zawarte w odpowiedziach ankiety posłużą do poprawy jakości pracy biblioteki i rozszerzenia jej działalności.


Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w projekcie, miłą atmosferę i poczucie humoru. 

Zapraszamy i zachęcamy do odwiedzania biblioteki indywidualnie jak i
przy realizacji kolejnych projektów. 


 

 Kurs Komputerowy dla Seniorów – grant z konkursu „Aktywna Biblioteka”

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerniewicach w bieżącym roku otrzyma grant w wysokości  5 tysięcy  zł, na realizację projektu pt. „Ale frajda, będę serfować z wnukiem po Internecie” - kurs podstaw obsługi komputera i Internetu dla osób 50+.

  • Zapisy i bliższe informacje osobiście w siedzibie biblioteki: Czerniewice, ul. Konrada Kika 2, lub  tel. 44 71-04-374 (ilość miejsc ograniczona)
  • Zajęcia rozpoczną się w lutym i będą się odbywać się  w bibliotece.

Jednocześnie informuje sie, że spotkanie organizacyjno- integracyjne zaplanowane jest na

29 stycznia 2013r. o godz. 17:00 w budynku GBP (GOK) w Czerniewicach ul. Konrada Kika 2.

 Konkurs Grantowy „Aktywna Biblioteka” prowadzony jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, a skierowany do Bibliotek Wiodących i Partnerskich biorących udział w Programie Rozwoju Bibliotek – II runda. Wśród finalistów znalazła się nasza biblioteka i otrzyma środki na realizację projektu „Ale frajda, będę serfować z wnukiem po Internecie” - kurs podstaw obsługi komputera i Internetu dla osób 50+. Jego realizacja jest zaplanowana od 22 stycznia do 30 kwietnia 2013r.

  Celem projektu jest  przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz zagospodarowanie czasu wolnego osobom starszym szczególnie zimą.  Nabicie umiejętności korzystania z komputera i Internetu, co  umożliwi wyszukiwanie informacji, korzystanie z poczty elektronicznej, odnowienie znajomości szkolnych za pośrednictwem portali społecznościowych, (a może) dokonywanie zakupów.  Spotkania przy komputerze w bibliotece , to przyjemne i pożyteczne spędzenie czasu wolnego, to czas integracji, wspólnych rozmów przy herbacie lub kawie w czasie przerw między zajęciami.

 Zaprasza  się chętnych, chcących nabyć te umiejętności.

 

 


 

Gminna Biblioteka Publiczna  w Czerniewicach w 2012 r. brała udział w programach:

 

 Program Rozwoju Bibliotek  realizowany w latach 2009 – 2013,  skierowany jest do bibliotek publicznych w małych miejscowościach, który ma wzmocnić ich potencjał i dać impuls do rozwoju. GBP w Czerniewicach jako biblioteka partnerska – II runda, brała udział w szkoleniach - podstawowym i specjalistycznym. Efektem udziału w szkoleniach  jest opracowany „Plan Rozwoju  biblioteki na lata 2012-2015”, który został zatwierdzony przez trenera Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej c.a.l.  i  pozwala na aplikacje wniosków.

 

 

 Akademia Orange dla Bibliotek, to program realizowany przez Fundacje Orange z siedzibą w Warszawie.  Otrzymane środki biblioteka przeznacza na pokrycie kosztów dostępu do Internetu, zakup materiałów edukacyjnych i prowadzenie zajęć.  Realizacja tego programu to: gry i zabawy edukacyjne, testy sprawdzające wiedzę oraz  kursy on-line , w tym kursy bezpiecznego korzystania z Internatu np. „Sieciaki”, „w sieci.tv”. GBP w Czerniewicach uczestniczy w tym programie od trzech lat, a zapowiedzią kontynuacji jest złożony wniosek na rok 2013. Dzięki dotacji użytkownicy biblioteki bezpłatnie korzystają z  komputerów i  Internetu, w celu wyszukiwania wszelkiego typu potrzebnych informacji,   zakładania poczty internetowej, kont na portalach społecznościowych  oraz załatwiania spraw urzędowych i osobistych.

 

Program Biblioteki Narodowej „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Biblioteka w Czerniewicach od wielu lat bierze udział jako beneficjent, a  roku 2012 otrzymała  dofinansowanie w kwocie 3600,00 zł.  Zgodnie z regulaminem Programu w bieżącym roku 1/3 dotacji należało przeznaczyć na zakup publikacji dla dzieci i młodzieży. Księgozbiór biblioteki w ramach tych środków powiększył się o 192 książki, w tym dla dzieci i młodzieży 107 książek.

 

 

 

 

 

Galeria